นครพนม


  • พัฒนาที่ดินนครพนมขุดบ่อสร้างพื้นที่เก็บน้ำช่วยเกษตรกรสู้แล้ง

    25-01-2017 11:22:29

    วันที่ 25 มกราคม 2560 ที่จังหวัดนครพนม นายชัยฤกษ์ อุทาประเสริฐ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครพนม เปิดเผยว่า จากสภาพปัญหาภัยแล้งในทุกๆปีที่พี่น้องเกษตรกรต้องพบเจอ ทำให้รัฐบาล โดยกรมพัฒนาที่ดินมีโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานออกมาช่วยเหลือให้พี่น้องเกษตรกรได้มีสถานที่เก็บกักน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค…

ข่าวล่าสุด