พล.อ.ประยุทธ์ ชี้มาตรการป้องกันน้ำท่วมใต้ทั้งระบบอย่างยั้งยืนแก้ 111 จุดกีดขวางทางน้ำ

วันที่ : 07-02-2017 23:01:42อ่านแล้ว : 63

วันที่ 7 ก.พ.60 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แถลงภายหลังประชุมครม. ถึงการแก้ปัญหาภัยแล้งว่า รัฐบาลมีมาตรการเหมือนในทุกปีที่ผ่านมา คือจะทำอย่างไรเพื่อให้มีน้ำพอใช้ โดยทุกคนต้องช่วยกันประหยัด จัดสรรปันส่วนอย่างเหมาะสม เชื่อว่าปีนี้สถานการณ์จะดีกว่าปีที่ผ่านมา เพราะได้มีการจัดทำที่เก็บน้ำไว้พอสมควร และจะต้องทำระบบส่งน้ำตลอดเวลา และแก้ปัญหาในเขตชลประทานและนอกชลประทาน และได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำที่เก็บน้ำคือบ่อบาดาลเพิ่มเติมกว่าพันบ่อ รัฐบาลต้องการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน เน้นการเพาะปลูกพืชตรงตามพื้นที่ ประชาชนต้องปรับตัว เพราะรัฐบาลบังคับใครไม่ได้อยู่แล้ว 

 


พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถึงการจัดงบประมาณแก้ไขปัญหาน้ำที่ภาคใต้ว่า เรามีงบของกระทรวงการคลังและสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งดูแลผู้ได้รับผลกระทบ และการฟื้นฟู ซึ่งต้องพิจารณาเงินกู้ในการประกอบธุรกิจ โดยเป็นเงินกู้ระยะยาวดอกเบี้ยต่ำ และงบประมาณในส่วนของการชะลอหนี้ โดยรัฐบาลอุดหนุนดอกเบี้ยให้ นอกจากนี้ยังได้สำรวจว่าจะต้องดำเนินการในเรื่องใด ในปี 2560 แต่ไม่ใช่ว่าทั้งหมดนี้จะป้องกันปัญหาได้ทั้งหมด เพราะต้องปฏิรูปการบริหารจัดการน้ำในปี 2560 จากการสำรวจพบว่ามีสิ่งกีดขวางทางน้ำ 111 แห่ง ซึ่งเป็นงานของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การรถไฟแห่งประเทศไทย ท้องถิ่น โดยได้มีการจัดทำโครงการขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหา โดยในปี 2560 เรื่องเหล่านี้จะเกิดปัญหาน้อยที่สุด ขณะนี้เรามีบัญชีทั้งหมดว่าจังหวัดใดบ้างที่เป็นปัญหา แล้วต้องดำเนินการโดยหน่วยงานใด 

 


พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีโครงการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 203 โครงการ ซึ่งถ้าจะแก้ไขปัญหาทั้งหมด จะต้องรื้อสิ่งปลูกสร้างจำนวนมาก ทั้งบ้านเรือน โรงพยาบาล ถนน แต่คนจะอยู่อย่างไรจึงค่อยๆทยอยดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อป้องกันน้ำท่วมในสถานที่สำคัญ ซึ่งต้องดูทั้งเรื่องถนนเส้นทาง และต้องพิจารณาว่าจะสร้างเส้นทางคู่ขนานถนนเพชรเกษมทั้งเส้นด้วยหรือไม่

 


TAG ข่าว : พล.อ.ประยุทธ์ แก้ปัญหาน้ำท่วมภาคใต้

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง