นครพนม!!จัดแข่งกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ขึ้นมีกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน

วันที่ : 28-01-2017 23:32:58อ่านแล้ว : 72

วันที่ 28 มกราคม 2560 ที่บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม นายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560 โดยมีบุคคลากรจากเทศบาลในพื้นที่จังหวัดนครพนมให้การต้อนรับและร่วมการแข่งขัน

นายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า กีฬานอกจากจะเป็นการออกกำลังการที่สร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงแล้ว ยังมีคุณประโยชน์อย่างมากมาย ทั้งก่อให้เกิดความรักความสามัคคี การเสียสละ การมีน้ำใจ การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนเป็นการผ่อนคลายความเครียด ได้เจอเพื่อนใหม่ๆ และเกิดการประสานงานทั้งในองค์กรและนอกองค์กร เกิดการแลกเปลี่ยนแนวความคิดในเรื่องการใช้ชีวิตและการปฏิบัติงานนำมาซึ่งการปรับปรุงทัศนคติทางความคิด อุปนิสัย ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นครอบครัวมีความสุขมากขึ้น ดังนั้นจังหวัดนครพนม จึงได้จัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้ง 19 เทศบาลในพื้นที่จังหวัดนครพนม ได้มาร่วมสนุกและแข่งขัน


โดยก่อนการแข่งขันทุกคนได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายราชสดุดี แสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นทุกคนได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยเป็นเวลา 89 วินาที และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ก่อนที่จะพร้อมใจกันก้มลงกราบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างพร้อมเพียง  สำหรับการแข่งขันนั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งสร้างความสนุกสนามในกับทุกคนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกีฬาพื้นบ้านที่เรียกเสียงหัวเราะให้กับทุกคนได้ตลอดเวลาที่มีการแข่งขันTAG ข่าว : กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ นครพนม

ข่าวล่าสุด