พัฒนาที่ดินนครพนมขุดบ่อสร้างพื้นที่เก็บน้ำช่วยเกษตรกรสู้แล้ง

วันที่ : 25-01-2017 11:22:29อ่านแล้ว : 59

วันที่ 25 มกราคม 2560 ที่จังหวัดนครพนม นายชัยฤกษ์ อุทาประเสริฐ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครพนม เปิดเผยว่า จากสภาพปัญหาภัยแล้งในทุกๆปีที่พี่น้องเกษตรกรต้องพบเจอ ทำให้รัฐบาล โดยกรมพัฒนาที่ดินมีโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานออกมาช่วยเหลือให้พี่น้องเกษตรกรได้มีสถานที่เก็บกักน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค ตลอดจนการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง

 โดยโครงการดังกล่าว เป็นการขุดบ่อน้ำขนาดกว้าง 18 เมตร ยาว 32 เมตร และลึก 3 เมตร ด้วยงบประมาณ 19,600 บาท/บ่อซึ่งเมื่อเสร็จแล้วจะสามารถจุน้ำได้ 1,260 ลูกบาศก์เมตร โดยในปี 2560 จังหวัดนครพนม ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาช่วยเกษตรกรขุดบ่อทั้งสิ้น 2,300 บ่อ และคาดว่าจะแล้วเสร็จครบทุกบ่อภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์นี้ ส่วนในปีงบประมาณ 2561 ก็ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมอีก 3,000 บ่อซึ่งอยู่ระหว่างการเปิดให้พี่น้องเกษตรกรยื่นความจำนง โดยผู้ที่สนใจสามารถนำเอกสารประกอบไปด้วยสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน เช่น โฉนด นส.3 สปก. และ นส.2 มายื่นได้ที่สำนักงานสถานีพัฒนาที่ดินนครพนมในทุกวันทำการโดยมีข้อแม้คือจะมีค่าใช้จ่าย 2,500 บาทในการสบทบการขุดบ่อ และที่ดินต้องอยู่นอกเขตชลประทานหรือพื้นที่ระบบส่งน้ำไปไม่ถึงเท่านั้น


นายจียะพันธ์ ศิริสวัสดิ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเกษตรกรที่แจ้งความจำนงขอรับการขุดบ่อในรอบปี 2560 กล่าวว่า ตนเองรู้สึกดีใจมากที่ได้รับบ่อน้ำในครั้งนี้ เพราะจะมีน้ำไว้ใช้ในยามที่จำเป็น ซึ่งปกติพื้นที่แห่งนี้เป็นที่แห้งแล้งและเป็นที่สูง พอได้บ่อมาก็หวังว่าในอนาคตจะมีน้ำเพียงพอต่อการประกอบอาชีพ และต้องขอขอบคุณทางรัฐบาลที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับโครงการต้านภัยแล้งในครั้งนี้ด้วยTAG ข่าว : พัฒนาที่ดินนครพนม ภัยแล้ง นครพนม

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง