สกลนคร กฟภ.จัดกิจกรรมสัปดาห์ล้างบ้าน ย้อมเมือง (ชมคลิปในข่าว)

วันที่ : 19-01-2017 15:12:01อ่านแล้ว : 119

เมื่อเวลา  ๐๙.๓๐ น. วันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๖๐  ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสกลนคร   นายวิทยา  จันทร์ฉลอง  ผู้ว่าราชการจังวัดสกลนคร  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ จัดระเบียบสารสื่อสารบนเสาไฟฟ้า  ในกิจกรรมสัปดาห์ล้างบ้าน ย้อมเมือง โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับพันธมิตรในเครือ ประกอบด้วยการสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท ทีโอที จำกัด บริษัทแอดวานซ์ไวเลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัทแอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด บริษัทริปเบิบทรีบอร์ดแบนด์  จำกัด(มหาชน) บริษัท บีเอฟเคที ประเทศไทย จำกัด  บริษัท ทูยูเวอร์แชล  คอนเวอร์เจ้นซ์  จำกัด  บริษัทยูไนเต็ด  อินฟอร์เมชั่นไฮเวย์ จำกัด บริษัท สกลนครเคเบิลทีวี จำกัด และบริษัท สกลนครทีวีเน็ทเวิร์ค จำกัด ได้ร่วมกันจัดโครงการดังกล่าวขึ้น  เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ   บดินทรเทพยวรางกูร  พระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราภัฏสกลนคร  ระหว่างวันที่  ๒๖ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นระเบียบเรียบร้อยได้มาตรฐาน ของระบบสายสื่อสารที่พาดบนเสาไฟฟ้า รวมถึงความปลอดภัย  โดยจะทำการรื้อถอนสายสื่อสารที่ชำรุดไม่ได้ใช้งานออกจากเสาไฟฟ้า และซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดให้ใช้งานได้ปกติ และจัดระเบียบสายสื่อสารโดยการมัดรวบสายให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  โดยเริ่มต้นจาก ลานรวมใจไทสกล หน้าประตูเมือง ถึงร้านเรือนไม้ทั้งสองฝั่ง และจากสี่แยกบ้านธาตุถึงพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ทั้งสองฝั่ง  รวมระยะทางกว่า  ๒๑  กิโลเมตร

 


นายวิทยา  จันทร์ฉลอง  ผู้ว่าราชการจังหัดสกลนคร  กล่าวว่า  จังหวัดสกลนคร เป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนา เป็นที่ตั้งของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบูชา และที่สำคัญยิ่ง  เป็นที่ตั้งของพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์    ซึ่งเป็นพระตำหนักหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  ทรงเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับเป็นประจำ  การจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้านั้น  จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องร่วมมือกันทุกหน่วยงานและทุกฝ่าย   ดำเนินการแก้ไขในส่วนที่ไม่สวยงาม และไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินผ่าน


 

 

 


TAG ข่าว : กิจกรรมสัปดาห์ล้างบ้าน ย้อมเมือง สกลนคร

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง